Yeni Mutabakat Web Sitesi Kullanım Koşulları

www.yenimutabakat.com Web sitesinin sahibi YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’dir. Bu web sitesi üzerinde her türlü organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi YENİKAN’e aittir.

Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.


Web Sayfalarına Link Verilmesi

YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. www.yenimutabakat.com web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. www.yenimutabakat.com ‘den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. www.yenimutabakat.com olarak bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’ nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

www.yenimutabakat.com Web Sitesi’nin sahibi YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.yenimutabakat.com web sayfasının sunumu YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ya da YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’ den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, www.yenimutabakat.com web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür. Sorumluluğun Sınırlandırılması

YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; bilginin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile YENİKAN Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin kullanım / ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Web Sitesi Kullanım Koşulları 27.05.2019 Tarihinde Değiştirilerek Güncellenmiş ve Yayına Alınmıştır.